Kursus Latihan Pengendali Makanan Online

28 Mac 2021 | Aktiviti Terkini

Program ini dikendali oleh pihak Sekolah Latihan Pengendali Makanan NZ BUNGA VENTURE, mereka memberikan taklimat berkenaan Kursus Latihan Pengendali Makanan kepada peserta dan mengajar mereka tentang kebersihan dan sebagainya. Peserta yang mengikuti sehingga akhir kursus mereka dianugerahkan Sijil Pengendali Makanan yang sah. Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan kepada peserta berkaitan dengan kepentingan untuk memiliki Sijil Pengendali Malanan walaupun hanya berniaga dirumah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali