Streamyard Live – Kahoot Kuiz Klik dengan Bijak

15 November 2020 | Aktiviti Terkini

Pada 18 November yang lalu, Pusat Internet Komuniti Kg Luak telah mengadakan Kuiz Kahoot secara atas talian dan seramai 3 peserta mengikuti kahoot kuiz tersebut. Pelbagai bentuk soalan berkenaan ICT dan internet diajukan dalam kahoot kuiz tersebut. Ini adalah untuk menilai tahap pemahaman peserta mengenai kebaikan dan keburukan internet dan ICT pada masa kini.

Dalam masa yang sama, staf PIK juga memberikan tips – tips semasa atas talian dan sedikit kesedaran mengenai kebaikan dan keburukan jika tidak dapat mengimbangkan diri semasa diatas talian dengan tugasan harian.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali